Προκαταρκτικές υπηρεσίες (για σχεδιασμό νέας κατασκευής ή τροποποίηση υπάρχουσας):

Σχεδιασμός κατασκευής εξωτερικά - εσωτερικά (προοπτικό, όψεις, κατόψεις, τομές),κοστολόγηση  τις κατασκευής  από τα εργοστάσια που συνεργαζόμαστε

Υπηρεσίες υλοποίησης της κατασκευής:

Αρχική παραγγελία σε εργοστάσιο,παράδοση της κατασκευής  σε μορφή ΚΙΤ,αναλαμβάνουμε την συναρμολόγηση τις κατασκευής , το μονωτικό υλικό για το δάπεδο και την στέγη, ασφαλτικά κεραμίδια, καθώς και το βάψιμο με χρώματα νερού εμποτισμού τις αρεσκείας σας και βερνίκι νερού, εμποτισμού ,εξωτερικά και εσωτερικά τις κατασκευής , για το πάτωμα , αστάρι , βερνίκι πατώματος,χορήγηση εγγύησης  της κατασκευής τα δυο  χρόνια (που είναι και το χρονικό διάστημα προσαρμογής του ξύλου, στις κλιματολογικές συνθήκες τις περιοχής που θα εγκατασταθεί η κατασκευή).Χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας  του ξύλου    . P.R.F.C, -  F.S.C, ( Πρότυπα αειφορικης διαχείρισης) και συνοδεύονται με ISO 9001-2008

Πρόσθετες υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε (με πρόσθετο κόστος):

Αναλαμβάνουμε τις ηλεκτρικές  και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα ειδη υγιεινής,τα έπιπλα  κουζίνας,  το τζάκι, ντουλάπες και ότι ξυλουργικές εργασίες  επιθυμείτε .