ΣΠΙΤΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΟΝΟΡΙΧΤΑ

Image

Κατασκευές -> Σπίτια Κήπου Μονόριχτα (Κωδ 500)

Σπίτια κήπου με μονόριχτη στέγη και με σκέπαστρο, με πάχος ξύλου 19mm ή 28mm ή 44mm σκανδιναβικού τύπου, από πεύκο ή έλατο, μόνο τυποποιημένες. Παραδίνονται, σε μορφή ΚΙΤ (ασυναρμολόγητο) ή συναρμολογημένες, στον χώρο σας.

Για συναντήσεις στον χώρο μας, μόνο με ραντεβού.

 

Image

ΚΩΔ 501 EIGO

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 501 EIGO.
∗ Επιφάνια: 4,2m2.
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2200mm x 2200mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 220mm .
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 1900mm
∗ Παράθυρα: 1.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 970€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 504 KRIS

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 504 KRIS.
∗ Επιφάνια: 4,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2900mm x 2000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2190mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.200€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 505 MILA

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 505 MILA.
∗ Επιφάνια: 5,9m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2900mm x 2600mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2220mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.470€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 506 JORGEN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 506 JORGEN.
∗ Επιφάνια: 7,3m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2900mm x 2900mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2190mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.460€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 507 LOYA

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 507 LOYA.
∗ Επιφάνια: 10,1m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3800mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2190mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: 1.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.930€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 508 NOVALIE

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 508 NOVALIE.
∗ Επιφάνια: 5,2m2.
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm x 2000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.250€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 509 MINIMODERN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 509 MINIMODERN.
∗ Επιφάνια: 5,2m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm x 2000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.390€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 510 HYPERMODERN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 510 HYPERMODERN.
∗ Επιφάνια: 7,4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3200mm x 2600mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.700€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 512 BOTINE

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 512 BOTINE.
∗ Επιφάνια: 7,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2980mm x 2980mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 1.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.700€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 513 MIDDELMODERN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 513 MIDDELMODERN.
∗ Επιφάνια: 5,5m2+4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm+2000 x 2000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.480, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 514 EXTRAMODERN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 514 EXTRAMODERN.
∗ Επιφάνια: 7,7m2+5m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3200mm+2000 x 2600mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.850€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 515 DELLINGE

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 515 DELLINGE.
∗ Επιφάνια: 7,8m2+7,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2980mm+3000 x 2980mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2280mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 1.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.950€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 516 FLOW

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 516 FLOW.
∗ Επιφάνια: 14,3m2+7,6m2.
∗ Πάχος ξύλου: 40mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 5950mm x 4000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2300mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 1+1.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.590€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 517 ANNABEL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 517 ANNABEL.
∗ Επιφάνια: 18,3m2.
∗ Πάχος ξύλου: 40mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 5000mm x 4000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2300mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.800€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 518 LORY

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 518 LORY.
∗ Επιφάνια: 13,1m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 4350mm x 3300mm+1200mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2300mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 2+2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.950€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 519 YORICK

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 519 YORICK.
∗ Επιφάνια: 17,3m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 5000mm x 3800mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2230mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 2+2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.480€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 502 ELIN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 502 ELIN.
∗ Επιφάνια: 13,3m2+3,4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 4770mm x 3510mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2650mm .
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2350mm
∗ Παράθυρα: 5.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.750€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 503 CASPER

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 503 CASPER.
∗ Επιφάνια: 18,1m2+14,9m2.
∗ Πάχος ξύλου: 58mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 5000mm x 4000mm+4000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2360mm .
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2200mm
∗ Παράθυρα: 1+1.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 5.480€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 520 HILDEGARD

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 520 HILDEGARD 
∗ Επιφάνια: 21,6m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 5700mm x 3800mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2230mm .
∗ Ύψος πίσω τοιχου: 2100mm
∗ Παράθυρα: 3.
∗ Πόρτες: 2.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια βάσης.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.930€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Wood&Life χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies