ΠΟΛΥΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Image

Κατασκευές -> Πολύγωνες Κατασκευές (ΚΩΔ 600)

Σπίτια κήπου πολύγωνα με μονόριχτη ή τετράριχτη στέγη και με σκέπαστρο, με πάχος ξύλου 28mm ή 44mm σκανδιναβικού τύπου, από πεύκο ή έλατο, μόνο τυποποιημένες. Παραδίνονται, σε μορφή ΚΙΤ (ασυναρμολόγητο) ή συναρμολογημένες στον χώρο σας.

Για συναντήσεις στον χώρο μας, μόνο με ραντεβού.

Image

ΚΩΔ 601 JOS

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 601 JOS.
∗ Επιφάνια: 4,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2500mm x 2500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2470mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.440€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.


Image

ΚΩΔ 602 DANIEL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 602 DANIEL.
∗ Επιφάνια: 5,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2600mm x 2600mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2980mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1,640€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 603 ASMUND

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 603 ASMUND.
∗ Επιφάνια: 7m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2500mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.660€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 604 INGRID

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 604 INGRID.
∗ Επιφάνια: 7,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2980mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.010€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 606 EMMA

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 606 EMMA.
∗ Επιφάνια: 7m2.
∗ Πάχος ξύλου: 40mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3020mm x 3020mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2500mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.010€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 607 DAGMA

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 607 DAGMA.
∗ Επιφάνια: 10,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3300mm x 3300mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2980mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.330€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 608 NILSSON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 608 NILSSON.
∗ Επιφάνια: 9,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3500mm x 3500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2980mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.720€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 609 LOTTE

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 609 LOTTE.
∗ Επιφάνια: 13,2m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 4000mm x 4000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3020mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.130€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 610 NORA

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 610 NORA.
∗ Επιφάνια: 7,8m2.
∗ Πάχος ξύλου: 34mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 1950mm η κάθε πλευρά .
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2980mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.680€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 611 LYNN

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 611 LYNN.
∗ Επιφάνια: 13,4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 1430mm η κάθε πλευρά .
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3280mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2220mm
∗ Παράθυρα: 4.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Διπλό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.480€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 612 SIGRID

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 612 SIGRID.
∗ Επιφάνια: 7,8m2+3,6m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 4400mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2980mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2180mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί:  Μονό τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.880€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 613 HELGE

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 613 HELGE.
∗ Επιφάνια: 10,8m2+4,6m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 5000mm x 3500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2220mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2220mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.740€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 614 STIC

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 614 STIC.
∗ Επιφάνια: 6,4m2+6,4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2500mm+2500mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2220mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2220mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 2.400€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 615 KENNET

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 615 KENNET.
∗ Επιφάνια: 6,4m2+6,4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2500mm+2500mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2710mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2070mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.
∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ, 2.420€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 616 CHRISTOFFER

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 616 CHRISTOFFER.
∗ Επιφάνια: 9,6m2+8,7m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm+2750mm x 3500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3050mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2070mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ, 3.020€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 617 NIKLAS

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 617 NIKLAS.
∗ Επιφάνια: 5,3m2+7m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2500mm+3250mm x 2500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2590mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2070mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ, 2.810€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 618 MARKKU

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 618 MARKKU.
∗ Επιφάνια: 7,8m2+7,1m2.
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000mm+2750mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2710mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2070mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ, 2.890€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 619 OLSON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 619 OLSON.
∗ Επιφάνια: 7,8m2+3,9m2+7,1m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 4400mm+2650mm x 3000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2920mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2070mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ, 4.020€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 620 GRETEL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 620 GRETEL.
∗ Επιφάνια: 5,3m2+12,4m2.
∗ Πάχος ξύλου: 44mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2500mm+5400mm x 2500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2820mm .
∗ Ύψος  τοιχου: 2070mm
∗ Παράθυρα: 2.
∗ Πόρτες: 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένα δοκάρια δαπέδου, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.
∗ Σχέδιο τυποποιημένο.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ, 3.020€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Wood&Life χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies