ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ

Image

Κατασκευές -> Τροχήλατες - Κιόσκια (ΚΩΔ 800)

Κιόσκια, και σπίτια κήπου πρωτότυπα, με ρόδες, τύπου Gypsy Wagon, barel, oval και με πάχος ξύλου 16mm ή 19mm ή 28mm σκανδιναβικού τύπου, από πεύκο ή έλατο, μόνο τυποποιημένες. Παραδίνονται, σε μορφή ΚΙΤ (ασυναρμολόγητο) ή συναρμολογημένες, στον χώρο σας.

Για συναντήσεις στον χώρο μας, μόνο με ραντεβού.

Image

ΚΩΔ 801 JOEY GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 801 JOEY GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 8,64m2.
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x3600mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 1+1.
∗ Πόρτες 1.  
∗ Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.850€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 802 PADDY GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 802 PADDY GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 8,64m2+2,88m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x4800mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 1+3.
∗ Πόρτες 1.  
∗ Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.310€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 803 PATRICIA GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 803 PATRICIA GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 11,4m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2370x4800mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 1+3.
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.230€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 804 ANGELO GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 804 ANGELO GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 14,4m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x6000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 30mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 2+2.
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.800€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 805 KATHLEEN GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 805 KATHLEEN GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 11,4m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x7200mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 2+4.
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 6.480€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 806 KATHY GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 806 KATHY GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 10m2+2m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x5000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 1+4.
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.860€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 807 JOHNNY GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 807 JOHNNY GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 11,52m2+2,88m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x6000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 1+4.
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 4.320€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 808 JIMMY GYPSY WAGON

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 808 JIMMY GYPSY WAGON.
∗ Επιφάνια: 17,3m2+2,88m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x8400mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 3260mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2500mm
∗ Παράθυρα: 2+4.
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Μεταλική βάση με ρόδες, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 6.800€ χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 812 BAREL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 812 BAREL.
∗ Επιφάνια: 7,2m2
∗ Πάχος ξύλου: 42mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2150x3300mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2250mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: mm
∗ Παράθυρα:1. 
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.450€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 813 POD 400

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 813 POD 400.
∗ Επιφάνια: 9,6m2
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x4000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2300mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: mm
∗ Παράθυρα:1. 
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.                                                                             

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.060€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 814 POD 480 XL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 814 POD 480 XL.
∗ Επιφάνια: 11,5m2
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2400x4800mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2300mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: mm
∗ Παράθυρα:1. 
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 3.720€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

 

Image

ΚΩΔ 815 OVAL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 815 OVAL.
∗ Επιφάνια: 16m2
∗ Πάχος ξύλου: 42mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 4000x4000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2330mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: mm
∗ Παράθυρα:2. 
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 6.240, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 816 TUNNEL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 816 TUNNEL.
∗ Επιφάνια: 17,4m2
∗ Πάχος ξύλου: 28mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000x5800mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2550mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: mm
∗ Παράθυρα:2. 
∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Διπλό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 6.080€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 809 CLAUS

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 809 CLAUS.
∗ Επιφάνια: 6,75m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 2770x2400mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2340mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2340mm
∗ Παράθυρα: 4.
∗ Ανοίγματα 2 

∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.670€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ

Image

ΚΩΔ 810 MOOSE.

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 810 MOOSE.
∗ Επιφάνια: 9m2
∗ Πάχος ξύλου: 19mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3030x2940mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2200mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 1900mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Ανοίγματα 6 

∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.500€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 817 RUDOLPH

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 817 RUDOLPH.
∗ Επιφάνια:
∗ Πάχος ξύλου: 16mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000x2000mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2420mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Ανοίγματα 2 

∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.350€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 818 SANTA

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 818 SANTA.
∗ Επιφάνια: 7,5m2
∗ Πάχος ξύλου: 16mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000x2500mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2510mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Ανοίγματα 2 

∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 810€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

Image

ΚΩΔ 819 NOEL

∗ Προδιαγραφές: ΚΩΔ 819 NOEL.
∗ Επιφάνια: 7,2m2
∗ Πάχος ξύλου: 16mm.
∗ Τύπος ξύλου: πεύκο.
∗ Εξωτερικές Διαστάσεις: 3000x2400mm.
∗ Ύψος κορυφογραμμής: 2420mm.
∗ Ύψος πλαϊνού τοιχου: 2000mm
∗ Παράθυρα: .
∗ Ανοίγματα 2 

∗ Πόρτες 1.  
 Γυαλί: Μονό  τζάμι.
∗ Εμποτισμένοι δοκοί, σανίδες δαπέδου.
∗ Δοκοί οροφής, σανίδες στέγης.

∗ Τιμή σε μορφή ΚΙΤ 1.260€, χωρίς μεταφορικά και ΦΠΑ.

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Wood&Life χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies